Методика Gakken

Методиката, разработена в работните тетрадки Gakken и усъвършенствана през годините, притежава съществени , базови преимущества пред огромния брой системи за интелектуално развитие. В тази образователна система са заложени принципите на комплексното обучение, превръщайки трудния процес на обучение в увлекателни занимания. Методика Gakken е намерила формулата за ефективен метод на обучение, който развива не само необходимите навици при образователния процес, а помага на детето да мисли и развие увереност в себе си.

Комплексния подход, заложен в основата на тази образователна система

Развива мисленето.
Дава знания, които стимулират интелектуалното любопитство и стимулира креативността.
Прави понятна за децата математическата логика.
Развива речевите умения и обогатява социалните им навици.

Уиникалността на работните тетрадки Gakken е в прекрасните илюстрации- ярки и забавни, които стимулират визуалното възприятие, а милите персонажи предизвикват симпатия у децата.

Какви са основните принципи и философия на методика Gakken:

  1. Това е увлекателния път за повишаване на умението на децата да вземат самостоятелни решения и творчески да осмислят поставените им задачи.
  2. В рамките на една тетрадка се предлагат разнообразни варианти на задачи и умения, което не позволява на децата да скучаят и непрекъснато да засилват интереса им.
  3. Използва се система от „микростъпки” като плавно се повишава сложността на всяко следващо задание и това позволява на детето да не се страхува да изпълнява задачите и неговата увереностпостепенно да нараства.
  4. Особено силно внимание се отделя за умението на децата от най-ранна възраст да се научат да използват инструменти като ножица, лепило,тебешир, молив с цел пълноценно развитие на фината моторика и интелекта.
  5. Специалният подход при подбирането на учебния материал стимулира придобиването на трайни навици, необходими за училище и израстване на уверени и успешни личности.

Общо за методиката:

  1. Образователните работни книги имат колоритен, забавен дизайн.
  2. Съответстват на възрастта, като също така са и много атрактивни и привлекателни.

3. Тези книги предлагат много и различни учебни дейностти упражнения като броене, сравняване,разсъждение и подпомага децата да бъдат креативни.

4. Веселите, ярки илюстрации и разнообразни упражнения правят обучението на децата едно приятно изживяване.

5. Инструкциите за родителите как да използват работните книги са конкретни и представляват помощно ръководство как децата да се съсредоточат върху целта на учебната дейност.

6. В основата на методика Gakken е непосредствената връзка между развитето на моториката и интелектуалните способности на децата, затова се обръща особено внимание върху обучението на децата да използват ножица, лепило, пастели, фулмастри.

7. За всяко занимание има поощрителен стикер, който се избира от детето при успешно завършване на заниманията.

8. На края на всяка книга има страница за многократно рисуване- рисува се с маркер на водна основа и се изтрива с навлажнена кърпа.

Подобни статии