Съвети към родителите

Вашата главна роля е да обясните насоката на работа. Спокойно разяснете какво се иска от детето, подкрепете го в изпълнението и поощрете за усилието и старанието, което проявява. Вие трябва да предизвикате интереса на детето, а не да го поучавате.

Първата задача на родителят е даде молива в ръцете на детето във възможно най-ранна възраст.

Има много начини да се научи детето да държи правилно молива.

Децата трудно привикват да държат правилно молива. Учете го постепенно, за да предизвикате интерес към този процес. Пъвоначално използвайте възможно най-голям лист хартия като постепенно намалявате размера му.

Съвети към родителитеРаботните книги Play Smart съдържат 64 занимания (урока), по едно на всяка страница.

Преди да започнете заниманията прочетете внимателно съвететите към родителите, които са дадени в книгите. В тях са посочени указания, които ще помогнат на детето да се справи успешно със задачата. Проявете креативност – разнообразявайте задачите, забавлявайте се заедно с детето.

Ако детето се затруднява при изпълнение на задачата, измислете и разкажете история по илюстрациите на страницата. Доказано е , че ако измислите и използвате имена на персонажите, детето ще прояви много по- голям интерес и внимание.

Удобно е да запишете използваните имена в случаи, че се върнете отново на това занимание.

Предварително определете по колко страници на ден ще се упражнява детето. Обикновенно 20 минутно занимание е напълно достатъчно да се изпълни задачата на една страница. Това е времето, за което в максимална степен ще успеете да задържите вниманието на 2-3 годишното дете.

Книгите са напечатани на специална, плътна хартия, предназначена за деца, които започват да усвояват писането. Тази хартия не се поврежда при по-силен натиск на молива, лесно бихте изтрили неправилните линии. Към всяка първа книга от съответната възраст е добавен прозрачен лист, който можете да използвате многократно ако детето работи с водоразтворим маркер. В случай, че не използвате прозрачното фолио е добре детето предварително да очертае с пръстче решението на задачата.

В края на книгата има специално многократно поле за упражнения, което леко се почиства с вода, ако детето си служи с водоразтворим маркер. Използвайте всяка възмножнот да насърчите и похвалите детето.

Изберете заедно поощрителен стикер, поставете го в полето „браво”, вдъхнете му увереност и се радвайте заедно на успехите му.

Подобни статии