Формула Play Smart

Успешната формула Play Smart

Проведените системни проучвания показват, че децата усвояват знания най-добре, когато заниманията са забавни и се осъществяват съвместно с възрастен. Тази концепция е в основата на предучилищното обучение с помоща на забавни игри.
Практическото й прилагане и развитие като методика е реализирано от японската фирма Gakken, която притежава над 70-годишен опит в образованието и издателската дейност. През годините Gakken разработва поредица от работни книги за деца, които се доказват във времето като успешна форма за начално обучение. Play Smart серията, издадена през 2017г. е връхна точка на стремежа и усилията за постигане на оптимален ефект при прилагането на методиката за детско развитие.
Защо да изберем работните книги от серията Play Smart ?

Участие на родителите

Децата учат най-успешно при непосредственото участие на родителите в процеса и Play Smart книгите са така разработени, че да насърчават родителите и децата да играят и учат заедно.

Съответствие с възрастовата група на детето

Лабиринтите, забавните игри и творчески упражнения в Play Smart работни книги са разработени от екип от психолози и експерти по детско развитие, така че да отговарят на съответния етап от растежа им. Книгите са разработени във варианти 2+ 3+ 4+ год. възраст, за
да улеснят родителите при избора на нивото за тяхното дете.

Стимулиране на увереност в собствените способности

Към всяка книга са приложени игрови и поощрителни стикери. Получаването на награда под формата на (съответен) стикер за всяко решено задание насърчава самооценката на детето и прави всяка страница още по-забавна (привлекателна). Предизвикателствата за намиране на решение прогресивно нарастват, с което детето придобива усещането за увереност в действията си.

Изисквания към качеството на книгите

Книгите са с високо качество на изработка. Напечатани са на плътна хартия достатъчно устойчива за писмените упражнения на децата. Към всяка книга са приложени повече от 80 стикера.

Допълнителна възможност

Всяка книга съдържа страница за многократно използване (нарисувай / изтрий). Дори когато книгата е изцяло изпълнена, детето може да продължи да рисува и упражнява своите умения отново и отново.

Тайната на Play Smart

Навсякъде по света родителите искат техните деца да са щастливи, преуспяващи, отговорни и въодушевени да разширят знанията си за света. Но не всеки знае как да възпита в детето любов към четенето и ученето. Издателство Gakken с рекордно продаваните детски книги в продължение на 70 години знае тази тайна:

play smart 2Предимство има забавлението.

Gakken е горд с представянето на Play Smart работни книги, предназначени дори за две годишни деца. Всяко от тези иновативни заглавия поставя ударението на това упражненията да са забавни. Докато децата се развличат, изцяло увлечени в изпълнението на разнообразни дейности – изрязване, проследяване, сравняване, рисуване, решаване на лабиринти и оцветяване те неусетно изграждат в себе си важни умения:

  • Ориентиране в правилната посока;
  • Сравняване и подреждане на образи и предмети по форма и цвят;
  • Наблюдателност;
  • Фина моторика и концентрация;
  • Творчески интерес и креативност;
  • Търсене и намиране на решения;

Подобни статии