Съвети към родителите

Съвети към родителите

Вашата главна роля е да обясните насоката на работа. Спокойно разяснете какво се иска от детето, подкрепете го в изпълнението и поощрете за усилието и старанието, което проявява. Вие трябва да предизвикате интереса на детето, а не да го поучавате. Първата задача на родителят е даде молива в ръцете на детето във възможно най-ранна възраст….

Формула Play Smart

Формула Play Smart

Успешната формула Play Smart Проведените системни проучвания показват, че децата усвояват знания най-добре, когато заниманията са забавни и се осъществяват съвместно с възрастен. Тази концепция е в основата на предучилищното обучение с помоща на забавни игри.Практическото й прилагане и развитие като методика е реализирано от японската фирма Gakken, която притежава над 70-годишен опит в образованието…

Методика Gakken

Методика Gakken

Методиката, разработена в работните тетрадки Gakken и усъвършенствана през годините, притежава съществени , базови преимущества пред огромния брой системи за интелектуално развитие. В тази образователна система са заложени принципите на комплексното обучение, превръщайки трудния процес на обучение в увлекателни занимания. Методика Gakken е намерила формулата за ефективен метод на обучение, който развива не само необходимите…